Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่องวันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

10 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนข้อความ

21 กรกฎาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดและพานพุ่มดอกไม้สด

20 กรกฎาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์สำหรับดูแลรักษารถยนต์

15 กรกฎาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำผ้าคลุมโต๊ะและเก้าอี้

10 กรกฎาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าและลวดมัดผ้า

10 กรกฎาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำฉากกั้นโครงไม้พร้อมใส่ฟิวเจอร์บอร์ดตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

16 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

8 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมจุดรั่วซึมของอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย

18 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

12 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563

12 พฤษภาคม 2563
TOP