Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่องวันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเลเซอร์ RICOH

9 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

5 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายไวนิล

4 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

27 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ และบันทึกข้อมูล

19 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

13 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด

13 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

7 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง

22 ธันวาคม 2563

จ้างทำป้ายไวนิลพร้อม x-stand

7 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน

13 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

6 ตุลาคม 2563
TOP