Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

สถิติแรงงาน จังหวัดเชียงราย ไตรมาสที่ Q3/2560

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 13 พ.ย. 2560

สถิติแรงงาน จังหวัดเชียงราย ไตรมาสที่ Q2/2560

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 5 ก.ย. 2560

สถิติแรงงาน จังหวัดเชียงราย ไตรมาสที่ Q1/2560

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 15 พ.ค. 2560

สถิติแรงงาน จังหวัดเชียงราย ไตรมาสที่ Q4/2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 16 ก.พ. 2560

สถิติแรงงาน จังหวัดเชียงราย ไตรมาสที่ Q3/2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 16 ก.พ. 2560

สถิติแรงงาน จังหวัดเชียงราย ไตรมาสที่ Q2/2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 16 ส.ค. 2559

สถิติแรงงาน จังหวัดเชียงราย ไตรมาสที่ Q1/2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 16 ส.ค. 2559

สถิติแรงงาน จังหวัดเชียงราย ไตรมาสที่ Q4/2558

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 22 มี.ค. 2559

สถิติแรงงาน จังหวัดเชียงราย ไตรมาสที่ Q3/2558

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 22 มี.ค. 2559

สถิติแรงงาน จังหวัดเชียงราย ไตรมาสที่ Q2/2558

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 22 มี.ค. 2559
TOP