Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

ประกาศ

ประกาศยกเลิกประกาศ ...

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ...

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ...

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ...

ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ...

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ...

ประกาศเจตจำนงสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด ...

TOP