Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่องวันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

30 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

30 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์

30 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์ราชการ

29 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย

28 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้

28 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

22 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟ

22 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างระบบไฟบริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน

22 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถยนต์ตู้

14 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย TO BE NUMBER ONE

8 กันยายน 2563

31 สิงหาคม 2563
TOP