Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่องวันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ขก 5040

4 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงาน

2 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรเทนนิคการปูกระเบื้อง

22 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรก่อฉาบอิฐปูน

22 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรเทคนิคการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

19 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรก่อฉาบอิฐปูน

19 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรเทคนิคการปูกระเบื้อง

9 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเลเซอร์ RICOH

9 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

5 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายไวนิล

4 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

27 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ และบันทึกข้อมูล

19 มกราคม 2564
TOP