Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่องวันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน

13 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

6 ตุลาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

30 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

30 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์

30 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์ราชการ

29 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย

28 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้

28 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

22 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟ

22 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างระบบไฟบริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน

22 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถยนต์ตู้

14 กันยายน 2563
TOP