Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ...

Mol-Thailand

รับสมัครจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์โดยสาร รถตู้ ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำป้ายไวนิล ...

TOP