Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์งบลงทุนปี 2562 ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล ...

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 ...

TOP