Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่่า (ฉบับที่ 10) ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

TOP