Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

เปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต ฯหลักสูตร เทคนิคการจักสานจากไม้ไผ่ ณ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ

pll_content_description

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 นายขจร วงศ์สวยแรงงานจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ เวียงคำนักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย เปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต และยกระดับคุณภาพการศึกษาคนเชียงรายเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำแบบบูรณาการกิจกรรม พัฒนาฝีมือแรงงานผู้สูงอายุ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ หลักสูตร เทคนิคการจักสานจากไม้ไผ่ ณ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ทั้งสิ้น 20 คน รวมระยะการฝึก ทั้งสิ้น 5 วันอาจเป็นรูปภาพของ 19 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังเล่นเครื่องดนตรี และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน

TOP