Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

เปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตฯกิจกรรม พัฒนาฝีมือแรงงานผู้สูงอายุ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ หลักสูตร เทคนิคการทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีด ณ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนฮาง อำเภอเมืองเชียงราย

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 นายขจร วงศ์สวยแรงงานจังหวัดเชียงราย เปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต และยกระดับคุณภาพการศึกษาคนเชียงรายเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำแบบบูรณาการกิจกรรม พัฒนาฝีมือแรงงานผู้สูงอายุ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ หลักสูตร เทคนิคการทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีด ณ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนฮาง อำเภอเมืองเชียงราย มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ทั้งสิ้น 20 คน รวมระยะการฝึก ทั้งสิ้น 5 วัน

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ดอกไม้ และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ ดอกไม้ และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, อาหาร และสถานที่ในร่ม

TOP