Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน กรง.ชร ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้ประสบปัญหา ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564

pll_content_description

 

TOP