Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับบิ๊กซีเชียงราย จัดกิจกรรม วันนัดพบแรงงาน ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 สรจ.ชร เข้าร่วมจัดกิจกรรม

pll_content_description

TOP