Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

นายบัญชา เชาวรินร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565

pll_content_description

TOP