Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

นายขจร วงค์สวย แรงงานจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สรจ.ชร มอบป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย ให้กับบริษัท เชียงรายแกรนด์รูม

pll_content_description

TOP