Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

ชุดตรวจแรงงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจบูรณาการ

pll_content_description

TOP