Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

กรง.ชร. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

pll_content_description

TOP