Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย ชั้น 7 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์

0-5315-2067

อีเมล

chiangrai@mol.mail.go.th

แนะนำ ติชม, สอบถามปัญหา, แจ้งปัญหา.

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย

ชั้น 7 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถ.ศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 0-5315-2067

โทรสาร 0-5315-2068

http://chiangrai.mol.go.th 

E-mail : chiangrai@mol.mail.go.th; chiangraimol@gmail.com

 

TOP