Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่องวันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเพื่อทำสื่อประชาสัมพันธ์

20 มกราคม 2563

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

10 ตุลาคม 2562
TOP