Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

การขายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพประจำปี 2564 จำนวน 7 รายการ

23 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน

8 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจและบันทึกข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ

10 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายดิจิตอล

5 กุมภาพันธ์ 2564

ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง

8 ธันวาคม 2563

ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง

4 พฤศจิกายน 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564

16 ตุลาคม 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

29 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

31 กรกฎาคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563

30 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สาธิตอาชีพการทำลูกชิ้นปิ้ง

24 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสาธิตอาชีพการทำขนมปังปิ้ง เนย นม

24 มกราคม 2563
TOP