Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

เปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตฯ หลักสูตร เทคนิคการทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีด ณ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย

pll_content_description

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 นายขจร วงศ์สวยแรงงานจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ เวียงคำนักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย เปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต และยกระดับคุณภาพการศึกษาคนเชียงรายเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำแบบบูรณาการกิจกรรม พัฒนาฝีมือแรงงานผู้สูงอายุ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ หลักสูตร เทคนิคการทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีด ณ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ทั้งสิ้น 20 คน รวมระยะการฝึก ทั้งสิ้น 5 วัน

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และข้อความพูดว่า "ศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ไรงเรียนผู้สูงอายุวัดเกษมสุข ต-5109"

TOP