Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

เปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตฯหลักสูตร เทคนิคการทำผลิตภัทณ์จากเศษผ้า ณ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย

pll_content_description

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 นายขจร วงศ์สวยแรงงานจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ เวียงคำนักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย เปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต และยกระดับคุณภาพการศึกษาคนเชียงรายเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำแบบบูรณาการกิจกรรม พัฒนาฝีมือแรงงานผู้สูงอายุ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ หลักสูตร เทคนิคการทำผลิตภัทณ์จากเศษผ้า ณ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ทั้งสิ้น 20 คน รวมระยะการฝึก ทั้งสิ้น 5 วัน

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

TOP