Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

สรจ.ชร ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายจักรพันธ์ พรนิมิตร รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ซึ่งมีประเด็นการศึกษาดูงานในเรื่อง การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีพรมแดนร่วมกัน

pll_content_description

TOP