Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชี เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สังกัด สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย

TOP