Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเฃล) ขนาด ๑ ตัน

pll_content_description

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเฃล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (๑๕๐ แรงม้า) ขับเคลื่อนที่ ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ ตัน ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameประกาศ(1)

ขนาด : 41.09 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 25 มี.ค. 2563

pll_file_nameTOR

ขนาด : 520.12 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 25 มี.ค. 2563

pll_file_nameรายละเอียดคุณลักษณะ

ขนาด : 1124.32 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 25 มี.ค. 2563
TOP