Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

นายนบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมชี้แจงมาตราฐานการปฏิบัติงาน (SOP)ฯ โดยมีผู้แทนสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุม

pll_content_description

TOP