ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับฝึกการปูกระเบื้อง ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย