เปิดการฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2562 หลักสูตร ช่างปูกระเบื้อง ณ หมู่ที่ 5 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

ระหว่างวันที่ 23-27 พ.ค. 2562 นายสันติชัย เรืองนภารัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดเชียงราย ได้เปิดการฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2562 หลักสูตร ช่างปูกระเบื้อง ณ หมู่ที่ 5 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เพื่อสร้างอาชีพ และรายได้เสริมให้แก่แรงงานนอกระบบ และเกษตกร ในพื้นที่

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง