ปิดการฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2562 หลักสูตร การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุผ้า ณ หมู่ที่ 3 ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

 เช้าวันนี้ วันที่ 24 พ.ค.2562 นายสันติชัย เรืองนภารัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดเชียงราย ได้เปิดการฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2562 หลักสูตร การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุผ้า ณ หมู่ที่ 3 ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย เพื่อสร้างอาชีพ และรายได้เสริมให้แก่แรงงานนอกระบบ และเกษตกร ในพื้นที่

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม และอาหารในภาพอาจจะมี อาหารในภาพอาจจะมี อาหาร