ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงบทดลองสู่สาธารณะ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน มิถุนายน 2561