สรจ.ชร เปิดฝึกอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ หลักสูตรช่างเอนกประสงค์(ช่างชุมชน) หลักสูตร 60 ชั่วโมง

                   วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย เปิดฝึกอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ หลักสูตรช่างเอนกประสงค์(ช่างชุมชน) หลักสูตร 60 ชั่วโมง ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ชุมชนแม่ลาวหลังโรงเรียน ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

          ในการฝึกอบรมหลักสูตรช่างชุมชนนั้น จะประกอบไปด้วยหลักสูตร 3 สาขาวิชา ได้แก่ ช่างไฟฟ้า ช่างประปาและสุขภัณฑ์ ช่างซ่อมกระเบื้อง โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 22 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 มิ.ย.-4 ก.ค.2561