ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการฝึก โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

                     เย็น วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายณัฐพงษ์ เวียงคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึก โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ หลักสูตรการฝึกอาชีพเร่งด่วน ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต สาขา ช่างอเนกประสงค์, (ช่างชุมชน) หลักสูตร 60 ชั่วโมง 

           โดยมีการฝึกรวม 3 สาขาวิชาได้แก่ การตรววจซ่อมอุปกรณ์ไฟ้ฟ้า,การซ่อมประปาและสุขภัณฑ์,การซ่อมผนังและกระเบื้อง โดยได้ความอนุเคราะห์จากนายณรงค์ สมบูรณ์ชิดผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เป็นเซนเตอร์ ในการประสานงานผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่ดังกล่าว