ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2561

                    30 พ.ค. 61 ที่ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานต่างๆ และสรุปสถานการณ์ปัญหายาเสพติดภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงผลการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม