ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบันทึกข้อมูลการสำรวจค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือในภาคอุตสาหกรรมปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง