ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจและบันทึกข้อมูลโครงการอสาสมัคร แรงงานต้านภัยยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง