ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสูบสิ่งปฎิกูล อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน