ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงบทดลองสู่สาธารณะ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน มีนาคม 2561