ขอแจ้งข้อมูลข่าวสารงบทดลองสู่สาธารณะผ่าน Website http://chiangrai.mol.go.th