สังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดเชียงราย กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่แรงงานนอกระบบ หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าญี่ปุ่น

          มื่อวันที่ 25 ธ.ค 2560 นางยุวรี สัตยพานิชแรงงานจังหวัดเชียงราย ดำเนินการเปิดโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดเชียงราย กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่แรงงานนอกระบบ หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมหมู่บ้านป่าแดดตำบลป่าหุง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย