สัมนาเชิงปฏิบัติการโครงการอำนวยการและขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานและสถานประกอบกิจการระดับพื้นที่

       สรจ.เชียงราย นำโดยนายสันติชัย เรืองนภารัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการและแกนนำอาสาสมัครแรงงาน จังหวัดเชียงราย ร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการโครงการอำนวยการและขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานและสถานประกอบกิจการระดับพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิดส์ จังหวัดเชียงใหม่