หัวหน้าส่วนราชการ สังกัด กรง. ในส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ) 17 จังหวัด ร่วมประชุมConference กระทรวงแรงงาน

 เช้าวันที่ 22 ธันวาคม 2560 หัวหน้าส่วนราชการ สังกัด กรง. ในส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ) 17 จังหวัด เข้าร่วมประชุม Conference กระทรวงแรงงาน  ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว เป็นประธานในการประชุม