หน.กรง. ส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ) 17 จังหวัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

                 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 หัวหน้าส่วนราชการ สังกัด กรง. ในส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ) 17 จังหวัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน โดยมีท่านผู้ตรวจวิวัฒน์ จิระพันธ์ุวานิช เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้