รายงานงบทดลอง สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย เดือน พฤศจิกายน 2560