จิตอาสาเฉพาะกิจด้านงานประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมพบปะประชาชน

 วันนี้ (17 ต.ค. 60) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำจิตอาสาเฉพาะกิจด้านงานประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมพบปะประชาชนในตลาดเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้ความรู้และเชิญร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ของจังหวัดเชียงราย ที่เตรียมการไว้ด้วยความเรียบร้อย งดงาม สมพระเกียรติ โดยมีนางยุวรี สัตยพานิช แรงงานจังหวัดเชียงราย นางสาวจันทนา อ้นคำประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย และจิตอาสาด้านงานประชาสัมพันธ์ กว่า 30 คน ร่วมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีฯ ของจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้