การจัดการความรู้ด้านแรงงาน (KM) จังหวัดเชียงราย "การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ"

 การจัดการความรู้ด้านแรงงาน (KM) จังหวัดเชียงราย "การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ"

   ปก

   การจัดการความรู้ด้านแรงงาน