หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ ฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาล ที่ 10 กิจกรรมการปลูกต้นไม้ ในวันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. (บ่ายโมงตรง) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ภาพข่าว: 

สรจ.เชียงราย จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2562

        ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สรจ.เชียงราย จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม และมีตัวแทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และตัวแทนภาครัฐ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

Syndicate content