ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ จังหวัดเชียงราย

                     ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ  จังหวัดเชียงราย เร่งลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ภาพข่าว: 

แรงงานต่างด้าวไปทำทะเบียนประวัติ และขออนุญาตทำงาน ภายใน 31 มีนาคมนี้ โดยไม่มีการขยายเวลาเด็ดขาด พ้นกำหนดมีโทษหนักทั้งปรับและจำคุก

                        นายจ้างต้องเร่งนำแรงงานต่างด้าวไปทำทะเบียนประวัติ และขออนุญาตทำงาน ภายใน 31 มีนาคมนี้ โดยไม่มีการขยายเวลาเด็ดขาด พ้นกำหนดมีโทษหนักทั้งปรับและจำคุก 

ภาพข่าว: 
Syndicate content