ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ นำร่องในพื้นที่อำเภอพานจังหวัดเชียงราย

         สรจ.ชร นำโดยนางยุวรี สัตยพานิช แรงงานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สสส.

ภาพข่าว: 

สังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดเชียงราย กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่แรงงานนอกระบบ หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าญี่ปุ่น

          มื่อวันที่ 25 ธ.ค 2560 นางยุวรี สัตยพานิชแรงงานจังหวัดเชียงราย ดำเนินการเปิดโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดเชียงราย กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่แรงงานนอกระบบ หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมหมู่บ้านป่าแดดตำบลป่าหุง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ภาพข่าว: 

สัมนาเชิงปฏิบัติการโครงการอำนวยการและขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานและสถานประกอบกิจการระดับพื้นที่

       สรจ.เชียงราย นำโดยนายสันติชัย เรืองนภารัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการและแกนนำอาสาสมัครแรงงาน จังหวัดเชียงราย ร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการโครงการอำนวยการและขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานและสถานประกอบกิจการระดับพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิดส์ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพข่าว: 

หัวหน้าส่วนราชการ สังกัด กรง. ในส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ) 17 จังหวัด ร่วมประชุมConference กระทรวงแรงงาน

 เช้าวันที่ 22 ธันวาคม 2560 หัวหน้าส่วนราชการ สังกัด กรง. ในส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ) 17 จังหวัด เข้าร่วมประชุม Conference กระทรวงแรงงาน  ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว เป็นประธานในการประชุม

ภาพข่าว: 

หน.กรง. ส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ) 17 จังหวัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

                 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 หัวหน้าส่วนราชการ สังกัด กรง. ในส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ) 17 จังหวัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน โดยมีท่านผู้ตรวจวิวัฒน์ จิระพันธ์ุวานิช เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

ภาพข่าว: 

สังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดเชียงราย หลักสูตรการจักสานกระเป๋าจากไม้ไผ่

           เมื่อวันที่ 21 ธ.ค 2560 เวลา 10.00นางสาวณชพัฒน์ ไชยภาพ นักวิชาการแรงงานชำนาญการได้รับมอบหมายแรงงานจังหวัดเชียงราย ดำเนินการเปิดโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดเชียงราย กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่แรงงานนอกระบบ หลักสูตรการจักสานกระเป๋าจากไม้ไผ่ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านทุ่งป่าแดด ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ จำนวน 35 คน

ภาพข่าว: 

โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ " ครั้งที่ 2/2561 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย

           ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย (อ.แม่สาย) ออกหน่วยร่วมให้บริการประชาชน ในกิจกรรม " โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ " ครั้งที่ 2/2561 โดยมีงานบริการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ (งานสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ทันตกรรม/คลอดบุตร/สงเคราะห์บุตร/ชราภาพ) และงานบริการรับขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน, รายงานตัวกรณีว่างงาน ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ วัดฮ่องแฮ่ใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จ.เชียงราย

ภาพข่าว: 

กิจกรรมโครงการรวมพลังแห่งความภักดี อาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงรายปีงบประมาณ 2561

         วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นางยุวรี สัตยพานิช แรงงานจังหวัดเชียงรายมอบหมายให้นายสันติชัย เรืองนภารัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย

ภาพข่าว: 

สรจ.เชียงรายร่วมให้ความรู้ และแนะแนว / แนะนำอาชีพให้ผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว

สรจ.เชียงรายร่วมให้ความรู้ และแนะแนว / แนะนำอาชีพให้ผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว / ผู้ต้องกักขังชาย และผู้เข้ารับการพิสูจน์ชาย เรือนจำกลางเชียงราย ในโครงการ HOPE ประจำเดือนธันวาคม 2560 ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2560

ภาพข่าว: 
Syndicate content