สรจ.ชร เปิดฝึกอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ หลักสูตรช่างเอนกประสงค์(ช่างชุมชน) หลักสูตร 60 ชั่วโมง

                   วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย เปิดฝึกอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ หลักสูตรช่างเอนกประสงค์(ช่างชุมชน) หลักสูตร 60 ชั่วโมง ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ชุมชนแม่ลาวหลังโรงเรียน ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

ภาพข่าว: 

กิจกรรมส่งเสริม และสร้างความปองดองสมานฉันท์ โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดเชียงราย

 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมส่งเสริม และสร้างความปองดองสมานฉันท์ ภายใต้โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเครื่อข่าย อาสาสมัครแรงงาน กลุ่มแรงงานนอกระบบ และประชาชนในพื้นที่ โดยผ่ากลไกประชารัฐ ณ หมู่ที่ 3 และ 4 ตำบลป่าหุง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีนางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน เป็นประธานเปิดงานพร้อมนี้ยังมีีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรม

ภาพข่าว: 

ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการฝึก โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

                     เย็น วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายณัฐพงษ์ เวียงคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึก โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ หลักสูตรการฝึกอาชีพเร่งด่วน ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอา

ภาพข่าว: 
Syndicate content