รมว.รง.ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานภาระกิจกระทรวงแรงงานในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย

       ระหว่างวันที่ 29- 30 ตุลาคม 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ลงพื้นที่ จังหวัดเชียงราย พร้อมมอบนโยบาย และตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งติดตามผลการส่งเสริมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่สามารถต่อยอด จัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพอิสระ สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฯ ดั้งกล่างได้จริง และเป็นรูปธรรม

ภาพข่าว: 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว มอบหมายงานกระทรวงแรงงาน และ ตรวจราชการ พื้นที่จังหวัดเชียงราย

            หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย ร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ในภารกิจการมอบหมายงานกระทรวงแรงงาน และ ตรวจราชการ พื้นที่จังหวัดเชียงราย และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2561

Syndicate content