ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2561

 วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.

ภาพข่าว: 

บิ๊กอู๋”ปั้นบุคลากรกระทรวงแรงงาน ขึ้นแท่นผู้นำก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

                     เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 หน่วยงานกระทรวงแรงงานจังหวัดเชีย

ภาพข่าว: 

จังหวัดเชียงราย จัดประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ต่อการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE

 วันที่ 3 กันยายน 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย จัดประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ต่อการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบกิจการ จังหวัดเชียงราย ณ.โรงแรมวังคำ อ.เมือง จ.เชียงราย

ภาพข่าว: 

รับสมัครจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

 

ภาพข่าว: 

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2561

          สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย จัดประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงราย (อสร.ชร.)และศึกษาดูงานในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย ณ.โรงแรมปูน ปูน รีสอร์ท ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 

ภาพข่าว: 
Syndicate content