เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงบทดลองสู่สาธารณะ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562